Specifieke (zorg)situaties

SPECIFIEKE (ZORG)SITUATIES

Seksualiteit en intimiteit bij zorgvragers

Snoezelen

Eenzaamheid – vereenzaaming 

Rouw/rouwverwerking 

Belevingsgericht werken

Reminiscentie (denken en praten over vroeger)

Ouder(mis)behandeling

Fixatie

Agressie

Menswaardige zorg / ethisch verantwoorde zorg (ethiek)

ADL en zelfredzaamheid stimuleren

Verzorging en toilet 

Afgestemde zorg

Goede zorg, warme zorg, zorg met aandacht

Dementie

Palliatieve zorg

Fysieke veranderingen bij ouder worden

Psychische kwetsbaarheid 

Geestelijke gezondheidszorg:

depressie, afhankelijkheid, burn-out, angst, 

psychose, persoonlijkheidsstoornissen, …

 

Suïcide

ADHD en Autisme

Personen met een beperking 

Mentale handicap

Armoede

Psychische kwetsbaarheid bij zorgvragers

Valpreventie 

Werken met levensverhalen

Wat doen in nood?