Medewerker en team

MEDEWERKER EN TEAM

Omgaan met stress
Burn-out
Copingstijlen
Feedback geven en ontvangen
Zorgen voor jezelf 
Teamontwikkeling en leiderschapsstijlen
Groepsfunctioneren en groepsdynamica
Kritische zelfreflectie
Observeren, mondeling en schriftelijk rapporteren
Collegiaal werken 
Samenwerken
Afstand nabijheid 
Grenzen stellen
Nachtwerk
Vergaderen en briefen
Beroepsgeheim
Iedereen is anders (diversiteit en eigen referentiekader)
Assertiviteit
Tijdbesparend werken
Een gezond team 
Delegeren is een kunst
Wel in je vel

Leiderschap 

Omgaan met kritiek 

Sensitief Leiderschap

Zorgen voor jezelf als leidinggevende en/of medewerker

Zelfvertrouwen

Roddelen

Peter- en meterschap

Herstelgericht werken