Communicatie en omgang

COMMUNICATIE EN OMGANG

Basishouding - beroepshouding

Basiscommunicatie

Luisteren 


Hoe ga je in gesprek met familieleden?

Hoe ga je in gesprek met artsen?

Hoe ga je in gesprek met zorgvragers?

Hoe geef je telefonisch informatie door?


Specifieke communicatie:

- slecht nieuws gesprekken 

- motiverende gesprekken

- ondersteunende gesprekken

- opname gesprekken

- anamnesegesprekken ...


Verbaal en non-verbaal gedrag 

Helpen of niet?

Hoe ga je om met een klacht?

Hoe ga je om met zinverlies en levensvragen?

Hoe ga je om met seksueel gedrag? 

Hoe ga je om met complexe zorg?

Hoe ga je om met agressie? 

Hoe ga je om met weerstand? 

Hoe ga je om met conflicten?

Hoe ga je om met emoties?

Hoe ga je om grensoverschrijdend gedrag?

Hoe ga je om met moeilijk gedrag?

Hoe ga je om met verlies en verdriet?

Hoe ga je om met probleemgedrag?